Keuren van elektrisch gereedschap

Sinds de invoering van de Arbowet worden er aan zowel werkgevers als werknemers eisen gesteld op het gebied van veiligheid. Twee Arbo beleidsregels verwijzen naar de NEN 3140. In deze norm staan onder meer de eisen met betrekking tot het verplicht periodiek keuren van elektrisch handgereedschap. De VCA-checklist kent deze verplichting eveneens.

Wij bieden u deze service aan. Een gecertificeerd persoon kan bij u ter plaatse al uw elektrisch gereedschap keuren, met behulp van professionele apparatuur, inclusief officiële certificaten. Zo bent u verzekerd van veilig gereedschap en voldoet u aan de verplichtingen die  aan u gesteld worden.